Welkom

Caribbean Trading & Shipping heet u van harte welkom op haar website.

De consumentenstatistieken wijzen naar een succesvolle toename van de integratie van tropische groenten en fruit in europa.

Volgens een verkennend toekomstscenario zal de groei hiervan ongetwijfeld blijven toenemen.

De potentiële klant is zich van bewust dat de kwaliteit van deze consumptie goederen steeds meer aan door de autoriteiten gestelde eisen voldoen waardoor de belangstelling en acceptatie van deze producten dan ook groter wordt.

Technologieën om de productie zo zuiver mogelijk en natuurlijk te behouden vereisen steeds meer aandacht en in dit kader zijn maatregelen getroffen om al onze importproducten te voorzien van EG-certificaten.

Graag stelt het bedrijf zich beschikbaar voor uitbreiding van het distributienetwerk alsmede marketinginitiatieven terzake.